โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนพิการ จ.สมุทรปราการ

โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนพิการ

วันที่ 19  ตุลาคม  2564

ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ


โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนพิการ วันที่ 19  ตุลาคม  2564 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนพิการ วันที่ 19  ตุลาคม  2564 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนพิการ วันที่ 19  ตุลาคม  2564 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนพิการ วันที่ 19  ตุลาคม  2564 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนพิการ วันที่ 19  ตุลาคม  2564 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ