โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง จ.สระบุรี

โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง

วันที่ 13 มีนาคม 2563

ณ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวาง

ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

 

โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง วันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวาง ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง วันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวาง ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง วันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวาง ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง วันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวาง ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง วันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวาง ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

Visitors: 180,888,647