โครงการมอบทุนช่วยเหลือบ้านกึ่งวิถีหญิง จ.ปทุมธานี

โครงการมอบทุนช่วยเหลือบ้านกึ่งวิถีหญิง

วันที่ 18 มีนาคม 2563

ณ สถานสงเคราะห์บ้านกึ่งวิถีหญิง

อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี

 

โครงการมอบทุนช่วยเหลือบ้านกึ่งวิถีหญิง วันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ สถานสงเคราะห์บ้านกึ่งวิถีหญิง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

โครงการมอบทุนช่วยเหลือบ้านกึ่งวิถีหญิง วันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ สถานสงเคราะห์บ้านกึ่งวิถีหญิง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

โครงการมอบทุนช่วยเหลือบ้านกึ่งวิถีหญิง วันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ สถานสงเคราะห์บ้านกึ่งวิถีหญิง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

โครงการมอบทุนช่วยเหลือบ้านกึ่งวิถีหญิง วันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ สถานสงเคราะห์บ้านกึ่งวิถีหญิง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

โครงการมอบทุนช่วยเหลือบ้านกึ่งวิถีหญิง วันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ สถานสงเคราะห์บ้านกึ่งวิถีหญิง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

Visitors: 180,893,479