โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ

วันที่  4 มกราคม 2560

ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

 

โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ วันที่  4 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ วันที่  4 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ วันที่  4 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ วันที่  4 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ วันที่  4 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,891,030