โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ จ.ชัยภูมิ

โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ

วันที่  27 ตุลาคม  2560  

ณ สมาคมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาสคอนสาร

ต.โนนคูณ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

 

โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ วันที่ 27 ตุลาคม 2560  ณ สมาคมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาสคอนสาร ต.โนนคูณ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ วันที่ 27 ตุลาคม 2560  ณ สมาคมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาสคอนสาร ต.โนนคูณ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ วันที่ 27 ตุลาคม 2560  ณ สมาคมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาสคอนสาร ต.โนนคูณ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ วันที่ 27 ตุลาคม 2560  ณ สมาคมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาสคอนสาร ต.โนนคูณ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ วันที่ 27 ตุลาคม 2560  ณ สมาคมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาสคอนสาร ต.โนนคูณ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

Visitors: 180,888,643