โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ จ.ร้อยเอ็ด

โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ

วันที่  5 มกราคม 2560

ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด

ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด


โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ วันที่  5 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ วันที่  5 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ วันที่  5 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ วันที่  5 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ วันที่  5 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

Visitors: 180,884,956