โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ จ.ลำปาง

โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ

วันที่ 19 มีนาคม 2563

ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 

อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง

 

โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ วันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ วันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ วันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ วันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ วันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง