โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ จ.หนองคาย

โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ

วันที่ 15 ตุลาคม 2557 

      ณ  ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย

อ.เมือง  จ.หนองคาย  

 

โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ วันที่ 15 ตุลาคม 2557     ณ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย

โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ วันที่ 15 ตุลาคม 2557     ณ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย

โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ วันที่ 15 ตุลาคม 2557     ณ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย

โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ วันที่ 15 ตุลาคม 2557     ณ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย

โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ วันที่ 15 ตุลาคม 2557     ณ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย

Visitors: 180,895,194