โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ จ.อุบลราชธานี

โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ

วันที่ 17 มิถุนายน 2559

ณ  สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อุบลราชธานี

 

โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี

โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี

โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี

โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี

โครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้พิการ วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี

Visitors: 180,884,956