โครงการมอบทุนช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ภาคเหนือ

โครงการมอบทุนช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องมือแพทย์

วันที่ 30 เมษายน 2557 

ณ โรงพยาบาลสันทราย 

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

 

โครงการมอบทุนช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ วันที่ 30 เมษายน 2557   ณ โรงพยาบาลสันทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

โครงการมอบทุนช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ วันที่ 30 เมษายน 2557   ณ โรงพยาบาลสันทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

โครงการมอบทุนช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ วันที่ 30 เมษายน 2557   ณ โรงพยาบาลสันทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

โครงการมอบทุนช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ วันที่ 30 เมษายน 2557   ณ โรงพยาบาลสันทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

โครงการมอบทุนช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ วันที่ 30 เมษายน 2557   ณ โรงพยาบาลสันทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

Visitors: 180,891,037