โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้าบ้านลูกรัก

โครงการมอบทุน

ช่วยเหลือเด็กกำพร้าบ้านลูกรัก 

วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ณ   มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (บ้านลูกรัก) 

ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

 

โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้าบ้านลูกรัก  วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ณ  มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (บ้านลูกรัก) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้าบ้านลูกรัก  วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ณ  มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (บ้านลูกรัก) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้าบ้านลูกรัก  วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ณ  มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (บ้านลูกรัก) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้าบ้านลูกรัก  วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ณ  มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (บ้านลูกรัก) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้าบ้านลูกรัก  วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ณ  มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (บ้านลูกรัก) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,884,956