โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้า จ.สระบุรี

โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้า

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 

ณ   สถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี 

อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

 

โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้า วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558  ณ  สถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี  อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้า วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558  ณ  สถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี  อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้า วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558  ณ  สถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี  อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้า วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558  ณ  สถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี  อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้า วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558  ณ  สถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี  อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนสถานสงเคราะห์เด็กหญิง จังหวัดสระบุรี
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนสถานสงเคราะห์เด็กหญิง จังหวัดสระบุรี
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนสถานสงเคราะห์เด็กหญิง จังหวัดสระบุรี
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนสถานสงเคราะห์เด็กหญิง จังหวัดสระบุรี
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น มอบทุนสถานสงเคราะห์เด็กหญิง จังหวัดสระบุรี
Visitors: 180,884,955