โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็กบ้านพระคุณ จ.เพชรบูรณ์

โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็กบ้านพระคุณ

วันที่ 19 มีนาคม 2563

ณ  สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านพระคุณ

อ.หนองไผ่  จ.เพชรบูรณ์


โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็กบ้านพระคุณ วันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ  สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านพระคุณ ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็กบ้านพระคุณ วันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ  สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านพระคุณ ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็กบ้านพระคุณ วันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ  สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านพระคุณ ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็กบ้านพระคุณ วันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ  สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านพระคุณ ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็กบ้านพระคุณ วันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ  สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านพระคุณ ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

Visitors: 180,891,036