โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็ก จ.ลำพูน

โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็ก

วันที่ 29 ตุลาคม 2563

ณ  สถานสงเคราะห์เด็ก บ้านธารน้ำใสมูลนิธิสัจธรรม 

อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

  

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ มอบทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้า บ้านพักธารน้ำไส จังหวัดลำพูน

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ มอบทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้า บ้านพักธารน้ำไส จังหวัดลำพูน

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ มอบทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้า บ้านพักธารน้ำไส จังหวัดลำพูน

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ มอบทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้า บ้านพักธารน้ำไส จังหวัดลำพูน

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ มอบทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้า บ้านพักธารน้ำไส จังหวัดลำพูน

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ มอบทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้า บ้านพักธารน้ำไส จังหวัดลำพูน

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ มอบทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้า บ้านพักธารน้ำไส จังหวัดลำพูน

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ มอบทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้า บ้านพักธารน้ำไส จังหวัดลำพูน

Visitors: 180,884,953