โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็ก จ.หนองคาย

โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็ก

วันที่ 19 พฤษภาคม  2561      

ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย

อ.เมือง จ.หนองคาย


โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็ก วันที่ 19 พฤษภาคม 2561    ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย

โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็ก วันที่ 19 พฤษภาคม 2561    ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย

โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็ก วันที่ 19 พฤษภาคม 2561    ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย

โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็ก วันที่ 19 พฤษภาคม 2561    ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย

โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็ก วันที่ 19 พฤษภาคม 2561    ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย

 

Visitors: 180,891,035