โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็ก จ.อ่างทอง

โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็ก

วันที่ 30 มีนาคม 2562

ณ  สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าวัดสระแก้ว

ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

 

โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็ก  วันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ  สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าวัดสระแก้ว ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็ก  วันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ  สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าวัดสระแก้ว ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็ก  วันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ  สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าวัดสระแก้ว ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็ก  วันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ  สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าวัดสระแก้ว ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็ก  วันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ  สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าวัดสระแก้ว ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

 

Visitors: 180,895,194