โครงการมอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด

โครงการมอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์

ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด

วันที่ 2  กรกฎาคม  2564

ณ  โรงพยาบาลขอนแก่น

ต.ในเมือง  อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น


โครงการมอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ โรงพยาบาลขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ โรงพยาบาลขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ โรงพยาบาลขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ โรงพยาบาลขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ โรงพยาบาลขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

 

Visitors: 180,891,034