โครงการมอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ จ.ตราด

โครงการมอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์

วันที่ 13 ตุลาคม 2559

ณ โรงพยาบาลบ่อไร่  

อำเภอบ่อไร่  จังหวัดตราด

 

โครงการมอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ณ โรงพยาบาลบ่อไร่  อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

โครงการมอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ณ โรงพยาบาลบ่อไร่  อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

โครงการมอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ณ โรงพยาบาลบ่อไร่  อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

โครงการมอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ณ โรงพยาบาลบ่อไร่  อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

Visitors: 180,884,955