โครงการมอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ จ.ร้อยเอ็ด

โครงการมอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์

วันที่ 29 มีนาคม 2562

ณ โรงพยาบาลเมยวดี

อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด


โครงการมอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาลเมยวดี  ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

โครงการมอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาลเมยวดี  ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

โครงการมอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาลเมยวดี  ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

โครงการมอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาลเมยวดี  ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

โครงการมอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาลเมยวดี  ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

 

Visitors: 180,884,953