โครงการมอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ จ.อุดรธานี

โครงการมอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์

วันที่ 10 ตุลาคม 2559

ณ โรงพยาบาลอุดรธานี

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

โครงการมอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ โรงพยาบาลอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โครงการมอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ โรงพยาบาลอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โครงการมอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ โรงพยาบาลอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โครงการมอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ โรงพยาบาลอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โครงการมอบทุนสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ โรงพยาบาลอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Visitors: 180,888,645