โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพชุมชนประมง

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพชุมชนประมง

วันที่ 20  กันยายน 2562

ณ บ้านท่าเรือ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น


โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพชุมชนประมง วันที่ 20  กันยายน 2562 ณ บ้านท่าเรือ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพชุมชนประมง วันที่ 20  กันยายน 2562 ณ บ้านท่าเรือ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพชุมชนประมง วันที่ 20  กันยายน 2562 ณ บ้านท่าเรือ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพชุมชนประมง วันที่ 20  กันยายน 2562 ณ บ้านท่าเรือ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,893,474