โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพตำรวจ

รองประธานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ

ร่วมสนับสนุนกิจกรรม
 
วันตำรวจ ปี 2557

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพตำรวจ

วันที่ 27 สิงหาคม 2557  

ณ   สถานีตำรวจภูธรย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น  

 
 
รองประธานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม วันตำรวจ ปี 2557
รองประธานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม วันตำรวจ ปี 2557
รองประธานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม วันตำรวจ ปี 2557
รองประธานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม วันตำรวจ ปี 2557
รองประธานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม วันตำรวจ ปี 2557
Visitors: 180,884,953