โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพหน่วยกู้ชีพ

 

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพหน่วยกู้ชีพ

วันที่ 27 สิงหาคม 2557  

ณ  หน่วยกู้ชีพของสำนักงานสาธารณสุข  

เทศบาลตำบลสำราญ 

อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

 

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพหน่วยกู้ชีพ วันที่ 27 สิงหาคม 2557  ณ หน่วยกู้ชีพของสำนักงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลสำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพหน่วยกู้ชีพ วันที่ 27 สิงหาคม 2557  ณ หน่วยกู้ชีพของสำนักงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลสำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพหน่วยกู้ชีพ วันที่ 27 สิงหาคม 2557  ณ หน่วยกู้ชีพของสำนักงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลสำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพหน่วยกู้ชีพ วันที่ 27 สิงหาคม 2557  ณ หน่วยกู้ชีพของสำนักงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลสำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพหน่วยกู้ชีพ วันที่ 27 สิงหาคม 2557  ณ หน่วยกู้ชีพของสำนักงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลสำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,891,028