โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพไก่ย่างเขาสวนกวาง

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพ

ไก่ย่างเขาสวนกวาง

วันที่ 18  ตุลาคม  2564

ณ  กลุ่มอาชีพไก่ย่างเขาสวนกวาง

ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น


โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพไก่ย่างเขาสวนกวาง วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ กลุ่มอาชีพไก่ย่างเขาสวนกวาง หมู่10 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพไก่ย่างเขาสวนกวาง วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ กลุ่มอาชีพไก่ย่างเขาสวนกวาง หมู่10 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพไก่ย่างเขาสวนกวาง วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ กลุ่มอาชีพไก่ย่างเขาสวนกวาง หมู่10 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพไก่ย่างเขาสวนกวาง วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ กลุ่มอาชีพไก่ย่างเขาสวนกวาง หมู่10 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพไก่ย่างเขาสวนกวาง วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ กลุ่มอาชีพไก่ย่างเขาสวนกวาง หมู่10 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

 

Visitors: 180,895,196