โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพ สภ.กระนวน

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพ

วันที่ 5 มิถุนายน 2562

ณ  สถานีตำรวจภูธรกระนวน

ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

 

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพ  วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ  สถานีตำรวจภูธรกระนวน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพ  วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ  สถานีตำรวจภูธรกระนวน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพ  วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ  สถานีตำรวจภูธรกระนวน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพ  วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ  สถานีตำรวจภูธรกระนวน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพ  วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ  สถานีตำรวจภูธรกระนวน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,891,038