โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพ (ตำรวจ)

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพ (ตำรวจ)

วันที่ 27  มีนาคม 2559

ณ สถานีตำรวจภูธรอำเภอกระนวน

อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น

 

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพ (ตำรวจ) วันที่ 27 มีนาคม 2559 ณ สถานีตำรวจภูธรอำเภอกระนวน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพ (ตำรวจ) วันที่ 27 มีนาคม 2559 ณ สถานีตำรวจภูธรอำเภอกระนวน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพ (ตำรวจ) วันที่ 27 มีนาคม 2559 ณ สถานีตำรวจภูธรอำเภอกระนวน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพ (ตำรวจ) วันที่ 27 มีนาคม 2559 ณ สถานีตำรวจภูธรอำเภอกระนวน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,884,946