โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพ สภ.เมืองมหาสารคาม

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพ

วันที่  18  เมษายน 2560

ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม

อ.เมือง จ.มหาสารคาม

 

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพ วันที่  18  เมษายน 2560 ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพ วันที่  18  เมษายน 2560 ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพ วันที่  18  เมษายน 2560 ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพ วันที่  18  เมษายน 2560 ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพ วันที่  18  เมษายน 2560 ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม

Visitors: 180,891,037