โครงการมอบทุนเครื่องมือแพทย์ จ.ระยอง

โครงการมอบทุนเครื่องมือแพทย์

วันที่ 11 พฤษภาคม  2561      

ณ โรงพยาบาลปลวกแดง 

อ.ปลวกแดง   จ.ระยอง

 

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ มอบทุนสนับสนุน โรงพยาบาลปลวกแดง

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ มอบทุนสนับสนุน โรงพยาบาลปลวกแดง

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ มอบทุนสนับสนุน โรงพยาบาลปลวกแดง

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ มอบทุนสนับสนุน โรงพยาบาลปลวกแดง

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ มอบทุนสนับสนุน โรงพยาบาลปลวกแดง

Visitors: 180,888,645