โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพ

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพ

วันที่ 4 กันยายน 2559

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน 

อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น

 

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพ วันที่ 4 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพ วันที่ 4 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพ วันที่ 4 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพ วันที่ 4 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพ วันที่ 4 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,884,953