โครงการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์

โครงการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ณ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

  
โครงการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559  ณ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ท่านประธานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น  มอบทุนเพื่อสมทบซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์  โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
ท่านประธานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น  มอบทุนเพื่อสมทบซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์  โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
ท่านประธานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น  มอบทุนเพื่อสมทบซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์  โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
ท่านประธานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น  มอบทุนเพื่อสมทบซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์  โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
Visitors: 180,888,646