โครงการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ จ.ขอนแก่น

โครงการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์

วันที่  15 กรกฎาคม 2560

ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น


โครงการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ วันที่  15 กรกฎาคม 2560  ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ วันที่  15 กรกฎาคม 2560  ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ วันที่  15 กรกฎาคม 2560  ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ วันที่  15 กรกฎาคม 2560  ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ วันที่  15 กรกฎาคม 2560  ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,893,476