โครงการสืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี

โครงการสืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556

ณ   วัดป่าศิริวันวนาราม  

อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

 

โครงการสืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ณ  วัดป่าศิริวันวนาราม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการสืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ณ  วัดป่าศิริวันวนาราม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการสืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ณ  วัดป่าศิริวันวนาราม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการสืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ณ  วัดป่าศิริวันวนาราม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการสืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ณ  วัดป่าศิริวันวนาราม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,884,956