โครงการแจกทุนการศึกษาเพื่อเด็กเรียนดี

โครงการแจกทุนการศึกษาเพื่อเด็กเรียนดี

วันที่ 9 พฤษภาคม 2558

ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน 

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ

บ้านห้วยแสง ต.หนองโก อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น

 

โครงการแจกทุนการศึกษาเพื่อเด็กเรียนดี วันที่ 9 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  มูลนิธิศรีแก้วอริยะ บ้านห้วยแสง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการแจกทุนการศึกษาเพื่อเด็กเรียนดี วันที่ 9 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  มูลนิธิศรีแก้วอริยะ บ้านห้วยแสง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการแจกทุนการศึกษาเพื่อเด็กเรียนดี วันที่ 9 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  มูลนิธิศรีแก้วอริยะ บ้านห้วยแสง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการแจกทุนการศึกษาเพื่อเด็กเรียนดี วันที่ 9 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  มูลนิธิศรีแก้วอริยะ บ้านห้วยแสง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการแจกทุนการศึกษาเพื่อเด็กเรียนดี วันที่ 9 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน  มูลนิธิศรีแก้วอริยะ บ้านห้วยแสง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,888,647