โครงการแจกทุนการศึกษาเพื่อเด็กเรียนดี ครั้งที่ 3/2555

โครงการแจกทุนการศึกษา

เพื่อเด็กเรียนดี ครั้งที่ 3/2555

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555

ณ วัดป่าธรรมรัตน์ 

ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

 

โครงการแจกทุนการศึกษาเพื่อเด็กเรียนดี ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ณ วัดป่าธรรมรัตน์ ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการแจกทุนการศึกษาเพื่อเด็กเรียนดี ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ณ วัดป่าธรรมรัตน์ ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการแจกทุนการศึกษาเพื่อเด็กเรียนดี ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ณ วัดป่าธรรมรัตน์ ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการแจกทุนการศึกษาเพื่อเด็กเรียนดี ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ณ วัดป่าธรรมรัตน์ ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการแจกทุนการศึกษาเพื่อเด็กเรียนดี ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ณ วัดป่าธรรมรัตน์ ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,888,648