โครงการโรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต

โครงการโรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต

วันที่ 25 ตุลาคม  2561

ณ วัดพระบาทภูพานคำ 

อ.เภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น

 

โครงการโรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต วันที่ 25 ตุลาคม 2561    ณ วัดพระบาทภูพานคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

โครงการโรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต วันที่ 25 ตุลาคม 2561    ณ วัดพระบาทภูพานคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

โครงการโรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต วันที่ 25 ตุลาคม 2561    ณ วัดพระบาทภูพานคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

โครงการโรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต วันที่ 25 ตุลาคม 2561    ณ วัดพระบาทภูพานคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

โครงการโรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต วันที่ 25 ตุลาคม 2561    ณ วัดพระบาทภูพานคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

Visitors: 180,888,643