โครงการโรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต จิตสามัคคี มีธรรม นำสุข ยิ้มใจดีไปทั่วโลก ครั้งที่ 2

โครงการโรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต 

จิตสามัคคี มีธรรม นำสุข 

ยิ้มใจดีไปทั่วโลก ครั้งที่ 2

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553  

ณ วัดสว่างหนองไฮ   

ต.พระลับ   อ.เมืองขอนแก่น  จ.ขอนแก่น

 

โครงการโรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต จิตสามัคคี มีธรรม นำสุข ยิ้มใจดีไปทั่วโลก ครั้งที่ 2 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553  ณ วัดสว่างหนองไฮ  ต.พระลับ  อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการโรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต จิตสามัคคี มีธรรม นำสุข ยิ้มใจดีไปทั่วโลก ครั้งที่ 2 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553  ณ วัดสว่างหนองไฮ  ต.พระลับ  อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการโรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต จิตสามัคคี มีธรรม นำสุข ยิ้มใจดีไปทั่วโลก ครั้งที่ 2 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553  ณ วัดสว่างหนองไฮ  ต.พระลับ  อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการโรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต จิตสามัคคี มีธรรม นำสุข ยิ้มใจดีไปทั่วโลก ครั้งที่ 2 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553  ณ วัดสว่างหนองไฮ  ต.พระลับ  อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,888,643