โครงการโรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต มอบผัก ผลไม้ เครื่องบริโภค

โครงการโรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต  

วันที่  24  เมษายน 2560

ณ กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์

อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

 

โครงการโรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต  วันที่ 24 เมษายน 2560 ณ กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

โครงการโรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต  วันที่ 24 เมษายน 2560 ณ กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

โครงการโรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต  วันที่ 24 เมษายน 2560 ณ กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

โครงการโรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต  วันที่ 24 เมษายน 2560 ณ กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

โครงการโรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต  วันที่ 24 เมษายน 2560 ณ กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,884,956