โครงการโรงทาน อิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต

โครงการโรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต

วันที่ 17 ตุลาคม 2559

ณ วัดพระบาทภูพานคำ  

อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น

 

โครงการโรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ วัดพระบาทภูพานคำ  อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น

โครงการโรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ วัดพระบาทภูพานคำ  อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น

โครงการโรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ วัดพระบาทภูพานคำ  อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น

โครงการโรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ วัดพระบาทภูพานคำ  อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น

โครงการโรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ วัดพระบาทภูพานคำ  อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น

Visitors: 180,884,953