โครงการใจดีสติรู้วิปัสสนากรรมฐานสร้างญาณปัญญาครั้งที่ 13

โครงการใจดีสติรู้

วิปัสสนากรรมฐานสร้างญาณปัญญา

ครั้งที่ 13

วันที่ 13 มีนาคม 2556

วัดชัยชุมพล บ้านเต่า  

ต.บ้านเต่า  อ.บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

 

โครงการใจดีสติรู้วิปัสสนากรรมฐานสร้างญาณปัญญาครั้งที่ 13 วันที่ 13 มีนาคม 2556 ณ วัดชัยชุมพล บ้านเต่า  ต.บ้านเต่า  อ.บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

โครงการใจดีสติรู้วิปัสสนากรรมฐานสร้างญาณปัญญาครั้งที่ 13 วันที่ 13 มีนาคม 2556 ณ วัดชัยชุมพล บ้านเต่า  ต.บ้านเต่า  อ.บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

โครงการใจดีสติรู้วิปัสสนากรรมฐานสร้างญาณปัญญาครั้งที่ 13 วันที่ 13 มีนาคม 2556 ณ วัดชัยชุมพล บ้านเต่า  ต.บ้านเต่า  อ.บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

โครงการใจดีสติรู้วิปัสสนากรรมฐานสร้างญาณปัญญาครั้งที่ 13 วันที่ 13 มีนาคม 2556 ณ วัดชัยชุมพล บ้านเต่า  ต.บ้านเต่า  อ.บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

โครงการใจดีสติรู้วิปัสสนากรรมฐานสร้างญาณปัญญาครั้งที่ 13 วันที่ 13 มีนาคม 2556 ณ วัดชัยชุมพล บ้านเต่า  ต.บ้านเต่า  อ.บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

Visitors: 180,884,955