โครงการ โรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต

 

โครงการโรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต

วันที่ 9 ตุลาคม 2557

ณ  วัดพระบาทภูพานคำ 

ต.เขื่อนอุบลรัตน์  อ.อุบลรัตน์  จ.ขอนแก่น

 

โครงการโรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต วันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ วัดพระบาทภูพานคำ  ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

โครงการโรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต วันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ วัดพระบาทภูพานคำ  ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

โครงการโรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต วันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ วัดพระบาทภูพานคำ  ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

โครงการโรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต วันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ วัดพระบาทภูพานคำ  ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

โครงการโรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต วันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ วัดพระบาทภูพานคำ  ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,884,956