โครงการ ใจดี สติรู้ วิปัสนากรรมฐานสร้างญาณปัญญาครั้งที่ 1

โครงการ ใจดี สติรู้ วิปัสนากรรมฐาน

สร้างญาณปัญญาครั้งที่ 1

วันที่ 24 ตุลาคม 2553 

ณ วัดป่าศิริวันวนาราม 

ต.ในเมือง  อ.เมืองขอนแก่น  จ.ขอนแก่น

 

โครงการ ใจดี สติรู้ วิปัสนากรรมฐานสร้างญาณปัญญาครั้งที่ 1 วันที่ 24 ตุลาคม 2553  ณ วัดป่าศิริวันวนาราม ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการ ใจดี สติรู้ วิปัสนากรรมฐานสร้างญาณปัญญาครั้งที่ 1 วันที่ 24 ตุลาคม 2553  ณ วัดป่าศิริวันวนาราม ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการ ใจดี สติรู้ วิปัสนากรรมฐานสร้างญาณปัญญาครั้งที่ 1 วันที่ 24 ตุลาคม 2553  ณ วัดป่าศิริวันวนาราม ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการ ใจดี สติรู้ วิปัสนากรรมฐานสร้างญาณปัญญาครั้งที่ 1 วันที่ 24 ตุลาคม 2553  ณ วัดป่าศิริวันวนาราม ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการ ใจดี สติรู้ วิปัสนากรรมฐานสร้างญาณปัญญาครั้งที่ 1 วันที่ 24 ตุลาคม 2553  ณ วัดป่าศิริวันวนาราม ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,891,038