โรงทานมหากุศล พิธีบำเพ็ญกุศล วัดหนองแวงพระอารามหลวง

พิธีบำเพ็ญกุศล

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง

อ.เมือง จ.ขอนแก่น


พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

\พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,891,028