โรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต

โครงการโรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต

วันที่  6 ตุลาคม  2560  

ณ วัดพระบาทภูพานคำ 

อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น


โครงการโรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต วันที่ 6 ตุลาคม 2560  ณ วัดพระบาทภูพานคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

โครงการโรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต วันที่ 6 ตุลาคม 2560  ณ วัดพระบาทภูพานคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

โครงการโรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต วันที่ 6 ตุลาคม 2560  ณ วัดพระบาทภูพานคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

โครงการโรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต วันที่ 6 ตุลาคม 2560  ณ วัดพระบาทภูพานคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

โครงการโรงทานอิ่มบุญหนุนมงคลชีวิต วันที่ 6 ตุลาคม 2560  ณ วัดพระบาทภูพานคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น