สาระน่ารู้

องค์กร มูลนิธิศรีแก้วอริยะ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ.2553 จนถึงปัจจุบัน

โดยมีพระอาจารย์แม่อมิตา อริยญาณธัมโม เป็นผู้อุปถัมป์

และคณะศิษยานุศิษย์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน เป็นผู้ก่อตั้ง

มีปณิธาน เพื่อ

ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม เจริญพระวิปัสสนากรรมฐาน

ยกระดับจิตให้กับคนในสังคม ด้วยศาสตร์แห่งสมาธิอริยะลีลานาโน

ส่งเสริม เผยแผ่หลักธรรมคำสอนในบวรพุทธศาสนา แก้อารมณ์สมาธิ

อธิษฐานปาฏิหาริย์อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์

Visitors: 180,891,028