ตักบาตรเทโวโรหณะ วัดหนองแวงพระอารามหลวง

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ
ตักบาตรเทโวโรหณะ 
ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง จ.ขอนแก่น
 
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ตักบาตรเทโวโรหณะ  ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง จ.ขอนแก่น
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ตักบาตรเทโวโรหณะ  ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง จ.ขอนแก่น
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ตักบาตรเทโวโรหณะ  ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง จ.ขอนแก่น
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ตักบาตรเทโวโรหณะ  ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง จ.ขอนแก่น
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ตักบาตรเทโวโรหณะ  ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง จ.ขอนแก่น
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ตักบาตรเทโวโรหณะ  ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง จ.ขอนแก่น
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ตักบาตรเทโวโรหณะ  ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง จ.ขอนแก่น
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ตักบาตรเทโวโรหณะ  ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง จ.ขอนแก่น
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ตักบาตรเทโวโรหณะ  ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง จ.ขอนแก่น
Visitors: 180,893,474