มอบทุนช่วยเหลือคนชรา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนชรา

ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุนครพนม

อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 65

 

โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนชรา  ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุนครพนม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 65

โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนชรา  ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุนครพนม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 65

โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนชรา  ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุนครพนม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 65

โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนชรา  ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุนครพนม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 65

โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนชรา  ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุนครพนม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 65

โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนชรา  ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุนครพนม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 65

Visitors: 180,891,036