โครงการมอบทุนช่วยเหลือสตรี จ.นครราชสีมา

โครงการมอบทุนช่วยเหลือสตรี

ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์)

จ.นครราชสีมา

7 เมษายน 65

 

โครงการมอบทุนช่วยเหลือสตรี ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) จ.นครราชสีมา  จัด 7 เมษายน 65

โครงการมอบทุนช่วยเหลือสตรี ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) จ.นครราชสีมา  จัด 7 เมษายน 65

โครงการมอบทุนช่วยเหลือสตรี ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) จ.นครราชสีมา  จัด 7 เมษายน 65

โครงการมอบทุนช่วยเหลือสตรี ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) จ.นครราชสีมา  จัด 7 เมษายน 65

โครงการมอบทุนช่วยเหลือสตรี ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) จ.นครราชสีมา  จัด 7 เมษายน 65

โครงการมอบทุนช่วยเหลือสตรี ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) จ.นครราชสีมา  จัด 7 เมษายน 65

โครงการมอบทุนช่วยเหลือสตรี ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) จ.นครราชสีมา  จัด 7 เมษายน 65

Visitors: 180,895,195