มอบทุนการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

โครงการมอบทุนเพื่อการศึกษา

วันที่ 23 พฤษภาคม  2565

ณ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

โครงการมอบทุนเพื่อการศึกษา วันที่ 23 พฤษภาคม 2565     ณ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

โครงการมอบทุนเพื่อการศึกษา วันที่ 23 พฤษภาคม 2565     ณ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

โครงการมอบทุนเพื่อการศึกษา วันที่ 23 พฤษภาคม 2565     ณ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

โครงการมอบทุนเพื่อการศึกษา วันที่ 23 พฤษภาคม 2565     ณ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

โครงการมอบทุนเพื่อการศึกษา วันที่ 23 พฤษภาคม 2565     ณ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

 

Visitors: 180,884,956