อธิษฐานทำบุญ วันวิสาขบูชา

วันนี้ "วันวิสาขบูชา"
26 พฤษภาคม 2564
วันพระพุทธเจ้าประสูติ
ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า และปรินิพพาน
.............................................
อธิษฐานบุญให้ตนเอง
“สลักชื่อ - วันเดือนปีเกิด ดวงชะตาตนเอง”
ลงแผ่นทอง อัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์
อธิษฐานบุญสำเร็จให้ดวงชะตาตนเอง
ลูก หลาน ครอบครัว ญาติพี่น้อง
อธิษฐานบุญร้าน / กิจการ / บริษัท
อธิษฐานบุญให้ภูมิบุญร้าน
ภูมิกิจการ ธุรกิจของตัวเอง
ให้บุญบารมีพระพุทธเจ้าคุ้มครอง
ให้บุญบารมีพระครูบาอาจารย์
พระอาจารย์แม่คุ้มครอง
ให้บารมีธรรมนักปฏิบัติคุ้มครอง
ให้ผ่านพ้นจากสิ่งไม่ดีทั้งปวง
 
กิจกรรมการทำบุญวันวิสาขบูชา วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
กิจกรรมการทำบุญวันวิสาขบูชา วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
กิจกรรมการทำบุญวันวิสาขบูชา วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
กิจกรรมการทำบุญวันวิสาขบูชา วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
กิจกรรมการทำบุญวันวิสาขบูชา วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
 
Visitors: 180,891,038