โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็ก จ.เชียงใหม่

โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็ก

วันที่ 27 ตุลาคม 2563

ณ  สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า บ้านเด็กดี

อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่

 

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ มอบทุนช่วยเหลือสถานสงเคราะห์บ้านเด็กดี จังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ มอบทุนช่วยเหลือบ้านเด็กกำพร้าเด็กดี  จังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ มอบทุนช่วยเหลือบ้านเด็กกำพร้าเด็กดี  จังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ มอบทุนช่วยเหลือบ้านเด็กกำพร้าเด็กดี  จังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ มอบทุนช่วยเหลือบ้านเด็กกำพร้าเด็กดี  จังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ มอบทุนช่วยเหลือบ้านเด็กกำพร้าเด็กดี  จังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ มอบทุนช่วยเหลือบ้านเด็กกำพร้าเด็กดี  จังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ มอบทุนช่วยเหลือบ้านเด็กกำพร้าเด็กดี  จังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิศรีแก้วอริยะ มอบทุนช่วยเหลือบ้านเด็กกำพร้าเด็กดี  จังหวัดเชียงใหม่

 

Visitors: 180,893,480